Kontakt Oss +47 40 12 06 12

Det er utfordrende å etablere en sikkerhetsstrategi som er tilpasset den enkelte virksomhet og dens særtrekk.

PROCOPE hjelper våre kunder med å synliggjøre dagens og fremtidens kriminalitetsutfordringer, basert på type faktorer som bransje, kultur og lokalisering. De av våre kunder som har redusert sin risiko har alle en internkontroll med planverk og rutiner ved avvik og uønskede hendelser, samt handlingsrom for gode lokale tilpasninger og spesielle hendelser. Internkontrollen er ikke statisk, men et dynamisk verktøy som endres i takt med de utfordringene som virksomheten til enhver tid står ovenfor.

Vi er en aktør som bidrar til å kartlegge og analysere kriminalitetsutfordringene og trusselbildet i handelsnæringen. Vi tilbyr også bistand til å etablere eller kvalitetssikre din virksomhets sikkerhetsstrategi, samt rådgivning i utfordrende saker.