Kontakt Oss +47 40 12 06 12

PROCOPE tilbyr eiere og forvaltere av eiendom å etablere gode internkontroller for å ivareta sine forpliktelser i henhold til internkontrollinstruksen. En god internkontroll gir en forutsigbarhet og trygghet knyttet til ansvar og oppfølging av lovverket.

En god internkontroll er lovpålagt verktøy for å sikre at virksomhetens ansatte, leietakere og kunders trygghet og sikkerhet blir ivaretatt. Vi bidrar med vår erfaring og kompetanse med å få tilpasset internkontrollen etter hver virksomhets særtrekk og spesielle utfordringer. I dette arbeidet samarbeider vi tett med kundene, samt lokale myndigheter og andre relevante samarbeidspartnere.

Internkontrollen eiendom inneholder trusselvurderinger, ansvar og rollefordeling ved kriser og uønskede hendelser, policy og instruksverk.

Fakta om PROCOPE:

  • PROCOPE ble stiftet i 2013
  • PROCOPE har kompetanse fra forskning, politi, brann og forsvaret
  • PROCOPE arbeider med analyse, granskning, dataredning, utredning og rådgivnings-tjenester.