Kontakt Oss +47 40 12 06 12

PROCOPE tilbyr deg som eier og daglig leder en skreddersydd internkontroll.. Offentlige myndigheter har etter alkoholloven, alkoholforskriften, serveringsloven samt kommunale vedtekter gitt klare føringer til bevillingshaver.

Overtredelser og registrerte brudd på internkontrollen får alvorlige konsekvenser. Et skjenkested med flere brudd kan miste bevillingen og dermed inntektsgrunnlaget.

PROCOPE utarbeider en internkontroll som oppfyller alle de lovmessige kravene, samt rutiner og tiltak som forebygger og håndterer uønskede hendelser. Din virksomhet skal kunne ha
en god dialog og samarbeid med offentlige myndigheter. Da vil du bidra til et trygt og hyggelig uteliv

En god internkontroll krever innsikt i virksomhetens særtrekk og utfordringer. Et arbeid PROCOPE gjør i samarbeid med daglig leder og andre ansvarlige på skjenkestedet. Resultatene vil da synliggjøre hvor det er behov og nødvendig med tiltak – eksempelvis i form av nye rutiner, kompetanse, opplæring og oppfølging.

Overtredelser og registrerte brudd på internkontrollen får alvorlige konsekvenser. Et skjenkested med flere brudd taper omdømme og i verste fall miste bevillingen