Kontakt Oss +47 40 12 06 12

PROCOPE benytter anerkjente og vitenskapelige forskningsmetoder i sine analyser. Disse analysene gir kunnskap om nåtidens og fremtidens trusler mot din virksomhet. Vi utarbeider analyser i forbindelse med etablering av sikkerhetsstrategier, eller for å kvalitetssikre virksomheters eksisterende risikostyring og instruksverk.

Ingen kan beskytte seg mot alt, men med en kunnskapsstyrt tilnærming med målrettede tiltak, vil din virksomhet investere i tilpassede sikkerhetsprodukter og tjenester.

Vi tilpasser våre analyser etter avtaler og samtaler med kunden, knyttet opp til den enkeltes bransje og særtrekk. For flere av våre kunder deltar vi som faglige rådgivere i utredninger, knyttet til trusselbildet og utfordrende hendelser og saker.

PROCOPE har mange års kompetanse fra kriminalomsorgen, brann, politiet og forskning. Vi deltar i flere nettverk og arbeider tett med bransjeorganisasjoner og offentlige myndigheter både nasjonalt og i våre naboland. I tillegg har vi en bred kontaktflate i forskningsmiljøer og ulike politiorganisasjoner i Europa. I 2016 utvidet vi vår virksomhet med faglig og teknisk kompetanse innenfor spesielt cyberkriminalitet.

Vi har et samarbeid med NHO service og politiet om utarbeidelse av veilederen som regulerer samarbeidet mellom sikkerhetsbransjen og politiet.

NHO Service har samarbeidet med Procope As ved flere anledninger og opplever selskapet som en innovativ, løsningsorientert og effektivt samarbeidspartner.

De leverer kvalitetsprodukter som har vært viktige i vårt arbeid på vegne av service bedriftene i Norge.

Runar Karlsen

NHO Service
Fagsjef Sikkerhet & Beredskap