Kontakt Oss +47 40 12 06 12

SAN Storage Area Network (SAN) gir deg høy ytelse, stabilitet og en fleksibel lagringskapasitet. PROCOPE har unik kompetanse i å rekonstruere SAN og vi har 24/7 tjenester tilgjengelig hvis et datahavari oppstår.

Selv om SAN systemet har fildeling, mange LUN’s, eller iSCSI LUNs, vet vi hvordan systemet er bygget opp og har erfaring i å gjenoppbygge de dataene du ikke lenger har tilgang til.

DAS Direct-attached storage (DAS) er en form for digital lagring koblet direkte til en maskin som aksesserer denne. Ofte er DAS konfigurert som et kabinett som holder flere disker tilkoblet en maskin via et HBA (host bus adapter). De vanligste protokollene for kommunikasjon er ATA, SATA, e-SATA, SCSI, SAS, USB 1/3, IEEE 1394, thunderbolt og fiberkanal. PROCOPE har unik kompetanse i å rekonstruere NAS og vi har 24/7 tjenester tilgjengelig hvis et datahavari oppstår.

NAS Network Attached Storage (NAS) er en form for intelligent lagring som kobles rett til et eksisterende nettverk. Et NAS er ofte satt opp med forskjellige typer av RAID teknologi PROCOPE. PROCOPE AS har unik kompetanse i å rekonstruere NAS og vi har 24/7 tjenester tilgjengelig hvis et datahavari oppstår.