Kontakt Oss +47 40 12 06 12

Gransking / Dataetterforskning

Gransking / Dataetterforskning er en tjeneste som vi er stolte av. Våre konsulenter har ledende, lang og variert kompetanse fra både kriminalsaker og sivile saker der elektroniske spor har vært avgjørende for å belyse de faktiske forhold.

Hendelser

Det som ofte utløser behov for våre tjenester er utro ansatte, copyright saker, bedriftsinterne sikkerhetshendelser, brudd på sikkerhetsreglement eller andre straffbare handlinger hvor elektroniske spor kan bidra til en løsning. PROCOPE kan tilby tjenester som avdekker og dokumenterer uønskede hendelser i din bedrift.

Vi tilbyr oppdragsgivere å sikre, analysere og dokumentere elektroniske spor og data fra datamaskiner, servere, nettverkstrafikk, sosiale media, nettsamfunn, mobiltelefoner, PDAer, SIM kort og de fleste minnebrikker.

Strafferettslige og sivile saker

Våre tjenester er rettet mot analyse i både strafferettslige og sivile saker. En strafferettslig analyse fra PROCOPE innebærer at analysen benytter metodikk som er godkjent av rettsapparatet. Dette innebærer at objektet/dataene som skal analyseres behandles som strafferettslige bevis og følger de rutiner og regler som gjelder for dette. PROCOPE tilbyr også kunder mulighet for å benytte våre konsulenter som sakkyndige i en eventuell senere rettsak.

Innledende analyse

Dette gir en overordnet rapport basert på ett begrenset og konkret oppdrag, begrenset i tid. Oversikten tar utgangspunkt spesifikke spor som kan gi verdifull informasjon og som kan legge grunnlag for en mer vidtgående undersøkelse. Et eksempel på en slik overordnet analyse kan være å avdekke surfemønster, programinstallasjoner eller søk etter konkrete filer ut fra gitte kriterier.

Rapporten vil gi en executive summary med en kort teknisk rapport, samt kopi av funn/rådata.

Dypere analyse

En dypere analyse er en fullstendig gjennomgang av ønskede objekter. Dette kan omfatte eksempelvis objektets bruksmønster, gjenopprette slettede data og installerte komponenter eller analyse av Internett- og brukshistorikk.

Rapporten vi leverer vil inneholde en executive summary, dokumentasjon av teknisk gjennomføring, funn, mønster tilknyttet funn, sikkerhetsnivået tilknyttet objektet, kopi og strukturering og kopi av funn og rådata.